Kadra pedagogiczna

Każda z naszych szkół dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną. Niektóre zajęcia praktyczne odbywają się również poza szkołą, w odpowiednich firmach i instytucjach, co pozwala naszym słuchaczom na lepsze poznanie specyfiki zawodu w którym się kształcą.

Egzaminy maturalne

Przeprowadzamy egzaminy zawodowe i maturalne.Wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.

Praktyki zawodowe

W szkołach policealnych organizujemy  praktyki zawodowe, które dają praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu i owocują lepszym startem w poszukiwaniu pracy.

Bezpłatne fakultety

Organizujemy dla naszych słuchaczy bezpłatne fakultety przygotowujące do matury.

Centrum Kształcenia Profesja

rekrutacja

Już od ponad 16 lat przygotowujemy naszych słuchaczy do wykonywania zawodu bądź kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Nasze mury opuściło już około 1500 absolwentów.

Pragnąc jak najlepiej przygotować naszych słuchaczy do wykonywania zawodu, czy też pokonywania kolejnych szczebli edukacji, zapewniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną, która potrafi nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale i zaszczepić pasję będącą częstokroć kluczem do zawodowego sukcesu.

W ramach naszej oferty proponujemy zdobycie ciekawego zawodu lub nowych umiejętności zgodnie z profilem zainteresowań Słuchaczy. Uzyskanie atrakcyjnych kwalifikacji jest kluczowym elementem, mającym wpływ na możliwość podjęcia pracy oraz przebieg kariery zawodowej.

 • Wypełniony druk podania
 • Oryginał lub duplikat ukończenia szkoły średniej
  (w przypadku LO i TE: Gimnazjum, 8-klasowej Szkoły Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  (w przypadku LO nie wymagane)
  • Szkoły Policealne Opłata za miesiąc– tylko 69 zł*

  • Szkoły Ponadgimnazjalne Opłata za miesiąc– tylko 69 zł*

 

*Czesne jest płatne tylko 10 miesięcy w roku, dla najlepszych słuchaczy semestr gratis

 

Rekrutacja Otwarta

Zapisz się