Kadra pedagogiczna

Każda z naszych szkół dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną. Niektóre zajęcia praktyczne odbywają się również poza szkołą, w odpowiednich firmach i instytucjach, co pozwala naszym słuchaczom na lepsze poznanie specyfiki zawodu w którym się kształcą.

Egzaminy maturalne

Przeprowadzamy egzaminy zawodowe i maturalne.Wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.

Praktyki zawodowe

W szkołach policealnych organizujemy  praktyki zawodowe, które dają praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu i owocują lepszym startem w poszukiwaniu pracy.

Bezpłatne fakultety

Organizujemy dla naszych słuchaczy bezpłatne fakultety przygotowujące do matury.

Centrum Kształcenia Profesja

rekrutacja

Już od ponad 20 lat przygotowujemy naszych słuchaczy do wykonywania zawodu bądź kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Nasze mury opuściło już ponad 2000 absolwentów.

Oferta szkoły obejmuje kształcenie na poziomie szkoły średniej jak i szkoły policealnej. Wszystkie nasze oddziały pracują w systemie zaocznym.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych stanowi ciekawą propozycję uzupełnienia wykształcenia dla osób, które zakończyły swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub branżowej szkoły zawodowej 1 stopnia (wcześniej zasadniczej szkoły zawodowej). W naszej szkole staramy się też pomóc wszystkim tym, którzy z racji różnych problemów życiowych nie mogą kontynuować nauki w szkołach dziennych. 

Szkoła policealna to propozycja dla tych osób, które mając wykształcenie średnie chciałyby zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje zawodowe.  Naszą ofertę w zakresie kształcenia zawodowego dostosowujemy do oczekiwań słuchaczy. Obecnie chętni do szkoły policealnej mogą wybierać kształcenie w takich zawodach jak: technik administracji, technik BHP, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. O uruchomieniu danego kierunku decyduje ilość chętnych.

Absolwenci szkoły policealnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami przystępują do egzaminów zawodowych i uzyskują stosowne tytuły zawodowe.

Wiemy jak trudne może być dla osób dorosłych znalezienie się w realiach szkolnych, dlatego staramy się aby nasza szkoła była szkołą przyjazną dla słuchaczy.

 • Wypełniony druk podania
 • Oryginał lub duplikat ukończenia szkoły średniej
  (w przypadku LO i TE: Gimnazjum, 8-klasowej Szkoły Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  (w przypadku LO nie wymagane)
  • Szkoły Policealne Opłata za miesiąc– tylko 69 zł*

  • Szkoły Ponadgimnazjalne Opłata za miesiąc– tylko 69 zł*

 

*Czesne jest płatne tylko 10 miesięcy w roku, dla najlepszych słuchaczy semestr gratis

 

Rekrutacja Otwarta

Zapisz się