Dlaczego Profesja?

O nas

Nasza szkoła powstała w 1998 roku, a pierwszy nabór liczył około 40 słuchaczy. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla ponad 200 słuchaczy w kilku typach szkół i na wielu specjalnościach.

Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, a więc:

  • realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN,
  • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • wykładowcy indywidualnie traktują każdego naszego słuchacza i służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy,
  • przeprowadzamy egzaminy zawodowe i maturalne,
  • wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS itp.,
  • nasze legitymacje uprawniają do zniżek za przejazdy PKP,
  • wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.

Nasze zalety

Praktyki zawodowe100%
Wykwalifikowani nauczyciele100%
Bezpłatne fakultety100%
Ośrodki egzaminacyjne OKE100%