Historia i Władze

Już od ponad 20 lat kształcimy naszych słuchaczy w szkołach średnich i policealnych. Nasze mury opuściło już blisko 2000 absolwentów.

Pragnąc jak najlepiej przygotować naszych słuchaczy do wykonywania zawodu, czy też pokonywania kolejnych szczebli edukacji, zapewniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną, która potrafi nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale i zaszczepić pasję będącą częstokroć kluczem do zawodowego sukcesu.

W ramach naszej oferty proponujemy zdobycie ciekawego zawodu lub nowych umiejętności zgodnie z profilem zainteresowań Słuchaczy. Podniesienie własnych kwalifikacji jest kluczowym elementem, mającym wpływ na możliwość podjęcia pracy oraz przebieg kariery zawodowej.

  Bogumił Ważny

Pierwszy właściciel i Dyrektor Szkoły do 31 sierpnia 2019 roku

bogumil

Bogdan Kostecki 

Obecny właściciel i Dyrektor Szkoły od września 2019 roku 

bodek