Przypominamy Państwu o opłatach czesnego. Począwszy od września 2019 roku, bieżące opłaty należy wnosić na konto MBank: 

27 1140 2004 0000 3102 5315 3920 Bogdan Kostecki. W tytule przelewu proszę wpisywać "Czesne imię nazwisko szkoła (LO lub SP) za miesiąc rok" np: Czesne, Cienki Bolesław, LO za 09 2019.

W roku szkolnym 2019/2020 proszę wpłacać do 10 każdego miesiąca. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień za który można wpłacać czesne do końca września. 

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w danym miesiącu można uzyskać o ile posiada się potwierdzenie wpłaty za ten miesiąc i nie zalega się za poprzednie. 

Prosimy o terminowe wpłaty, gdyż z tych wpłat jest finansowana działalność szkoły. Brak opłaty  może być przyczyną skreślenia z listy słuchaczy. 

 

 

W SOBOTY W GODZINACH 9:00 – 17:20

W NIEDZIELE W GODZINACH 9:00 – 17:20

w miesiącach:

 

wrzesień:

październik:

listopad:

grudzień:

styczeń:

luty:

 

21

5, 6, 19, 20

16, 17, 30

01, 21, 22

11, 12, 25, 26

01, 02

 

 

 

KONIECZNY PODPIS NA LIŚCIE OBECNOŚCI

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło rozporządzenie odnośnie zmiany przepisów dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

W myśl tego rozporządzenia każdy słuchacz szkoły dla dorosłych musi obowiązkowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć dydaktycznych.

W ramach tej zmiany, w przypadku braku podpisów organ kontrolujący może zakwestionować status słuchacza, co może skutkować np.:

    • Niedopuszczeniem do egzaminów semestralnych
    • Niezaliczeniem semestru
    • Cofnięciem lub wstrzymaniem pobieranych przez słuchacza świadczeń z takich instytucji jak: ZUS, KRUS itp., a nawet koniecznością ich zwrotu do właściwej jednostki wraz z odsetkami ustawowymi.
 

 


SEMESTR JESIENNY

ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp

Zawód/Specjalność

Semestr

Przedmioty

1

Technik administracji

I

Podstawy prawa administracyjnego

Wykonywanie prac biurowych

2

Liceum Ogólnokształcące

I

Język polski

Matematyka

Język niemiecki

3

Liceum Ogólnokształcące

III, V

Język polski

Matematyka

Historia

Język niemiecki

 

 

 

SEMESTR WIOSENNY

ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp

Zawód/Specjalność

Semestr

Przedmioty

1

Technik administracji

II

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Podstawy prawa cywilnego

2

Liceum Ogólnokształcące

II

Język polski

Matematyka

Język niemiecki

3

Liceum Ogólnokształcące

IV, VI

Język polski

Matematyka

Historia

Język niemiecki


Na pewno większość z Państwa słyszała o RODO, lecz nie wszyscy wiedzą do końca, o co tak naprawdę chodzi.

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych” i będą obowiązywać od dnia  25 maja 2018 roku.

W naszej placówce  doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO.

Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych słuchaczy jest to, że nasze działania będą teraz świadczone w sposób jeszcze bardziej transparentny.

Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.  Oto one:

Informacja dla słuchaczy

Informacja dla kandydatów do pracy w Centrum Kształcenia Profesja