W SOBOTY W GODZINACH 9:00 – 17:20

W NIEDZIELE W GODZINACH 9:00 – 17:20

w miesiącach:

luty:

marzec:

kwiecień:

maj:

czerwiec:

10, 11, 24, 25

10, 11, 24, 25

7, 8, 21, 22

12, 13, 26, 27

9, 10, 16, 17

 

 

 

KONIECZNY PODPIS NA LIŚCIE OBECNOŚCI

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło rozporządzenie odnośnie zmiany przepisów dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

W myśl tego rozporządzenia każdy słuchacz szkoły dla dorosłych musi obowiązkowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć dydaktycznych.

W ramach tej zmiany, w przypadku braku podpisów organ kontrolujący może zakwestionować status słuchacza, co może skutkować np.:

    • Niedopuszczeniem do egzaminów semestralnych
    • Niezaliczeniem semestru
    • Cofnięciem lub wstrzymaniem pobieranych przez słuchacza świadczeń z takich instytucji jak: ZUS, KRUS itp., a nawet koniecznością ich zwrotu do właściwej jednostki wraz z odsetkami ustawowymi.
 

 


SEMESTR JESIENNY

ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp

Zawód/Specjalność

Semestr

Przedmioty

1

Technik administracji

I

Podstawy prawa administracyjnego

Wykonywanie prac biurowych

2

Liceum Ogólnokształcące

I

Język polski

Matematyka

Język niemiecki

3

Liceum Ogólnokształcące

III, V

Język polski

Matematyka

Historia

Język niemiecki

 

 

 

SEMESTR WIOSENNY

ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp

Zawód/Specjalność

Semestr

Przedmioty

1

Technik administracji

II

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Podstawy prawa cywilnego

2

Liceum Ogólnokształcące

II

Język polski

Matematyka

Język niemiecki

3

Liceum Ogólnokształcące

IV, VI

Język polski

Matematyka

Historia

Język niemiecki


Na pewno większość z Państwa słyszała o RODO, lecz nie wszyscy wiedzą do końca, o co tak naprawdę chodzi.

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych” i będą obowiązywać od dnia  25 maja 2018 roku.

W naszej placówce  doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO.

Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych słuchaczy jest to, że nasze działania będą teraz świadczone w sposób jeszcze bardziej transparentny.

Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.  Oto one:

Informacja dla słuchaczy

Informacja dla kandydatów do pracy w Centrum Kształcenia Profesja