Plan zajęć

Plan do pobrania

Plan zajęć dla uczestników szkoły policealnej

 

Data

Godz.

Nr
 zaj.

II sem. Administrac. Sz

IV sem. Administrac. Ko

I LO sem. II RK

II LO sem. IV IZ

III LO sem. VI BR

01 czerwiec 2019

9.00-9.45

1

Post.adm.  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  A1-29

G  BM  A1-30

H  Br  A1-1

-

9.50-10.35

2

Post.adm.  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  A1-29

G  BM  A1-30

H  Br  A1-1

-

10.40-11.25

3

Post.adm.  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  A1-29

G  BM  A1-30

H  Br  A1-1

-

11.35-12.20

4

Post.adm.  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  EK

G  BM  EK

H  Br  A1-1

-

12.25-13.10

5

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JP  RK  A1-29

JP  IZ  A1-30

-

13.15-14.00

6

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JP  RK  E

JP  IZ  A1-30

-

14.05-14.50

7

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-1

JP  IZ  A1-30

-

14.55-15.40

8

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  EK

H  Br  A1-1

JP  IZ  A1-30

-

15.45-16.30

9

-

-

H  Br  E

-

-

16.35-17.20

10

-

-

-

-

-

02 czerwiec 2019

9.00-9.45

1

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

JA  KM  A1-29

WOS  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

-

9.50-10.35

2

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

JA  KM  EK

WOS  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

-

10.40-11.25

3

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

-

WOS  Br  E

M  Zy  A1-1

-

11.35-12.20

4

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

-

CH  Si  A1-30

M  Zy  E

-

12.25-13.10

5

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

-

CH  Si  A1-30

JP  IZ  A1-29

-

13.15-14.00

6

Pod.pr.cyw  Sz  EK

-

CH  Si  EK

JP  IZ  A1-29

-

14.05-14.50

7

Post.adm.  Sz  B

-

B  Si  A1-30

JP  IZ  A1-29

-

14.55-15.40

8

Post.adm.  Sz  B

-

B  Si  A1-30

JP  IZ  E

-

15.45-16.30

9

Post.adm.  Sz  B

-

B  Si  EK

H  Br  A1-30

-

16.35-17.20

10

Post.adm.  Sz  E

-

-

H  Br  E

-

15 czerwiec 2019

9.00-9.45

1

-

-

-

-

-

9.50-10.35

2

-

-

-

-

-

10.40-11.25

3

-

-

-

-

-

11.35-12.20

4

-

-

-

-

-

12.25-13.10

5

-

-

-

-

-

13.15-14.00

6

-

-

-

-

-

14.05-14.50

7

-

-

-

-

-

14.55-15.40

8

-

-

-

-

-

15.45-16.30

9

-

-

-

-

-

16.35-17.20

10

-

-

-

-

-

16 czerwiec 2019

9.00-9.45

1

-

-

-

-

-

9.50-10.35

2

-

-

-

-

-

10.40-11.25

3

-

-

-

-

-

11.35-12.20

4

-

-

-

-

-

12.25-13.10

5

-

-

-

-

-

13.15-14.00

6

-

-

-

-

-

14.05-14.50

7

-

-

-

-

-

14.55-15.40

8

-

-

-

-

-

15.45-16.30

9

-

-

-

-

-

16.35-17.20

10

-

-

-

-

-