Plan zajęć

Plan do pobrania

Plan zajęć dla uczestników szkoły policealnej

 

Data

Godz.

Nr
 zaj.

II sem. Administrac. Sz

IV sem. Administrac. Ko

I LO sem. II RK

II LO sem. IV IZ

III LO sem. VI BR

06 kwiecień 2019

9.00-9.45

1

Dz.gosp.  Gi  B

Pod.pr.pr  Au  A1-2

JP  RK  A1-29

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

9.50-10.35

2

Dz.gosp.  Gi  B

Pod.pr.pr  Au  A1-2

JP  RK  A1-29

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

10.40-11.25

3

Dz.gosp.  Gi  B

Pod.pr.pr  Au  A1-2

JP  RK  A1-29

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

11.35-12.20

4

Dz.gosp.  Gi  B

Pod.pr.pr  Au  A1-2

JP  RK  A1-29

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

12.25-13.10

5

Pod.pr.adm  Gi  B

JA  KM  A1-2

JP  RK  A1-29

H  Br  A1-29

JN  Ka  EK

13.15-14.00

6

Pod.pr.adm  Gi  B

JA  KM  A1-2

JP  RK  A1-29

H  Br  A1-29

M  Zy  A1-1

14.05-14.50

7

Pod.pr.adm  Gi  B

JA  KM  A1-2

G  BM  A1-30

H  Br  A1-29

M  Zy  A1-1

14.55-15.40

8

Pod.pr.adm  Gi  B

JA  KM  A1-2

G  BM  A1-30

H  Br  A1-29

M  Zy  A1-1

15.45-16.30

9

Pod.pr.adm  Gi  B

---

G  BM  A1-30

JN  Ka  A1-29

M  Zy  A1-1

16.35-17.20

10

Pod.pr.adm  Gi  B

---

G  BM  A1-30

JN  Ka  A1-29

---

07 kwiecień 2019

9.00-9.45

1

Pod.pr.cyw  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-30

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

9.50-10.35

2

Pod.pr.cyw  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-30

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

10.40-11.25

3

Pod.pr.cyw  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-30

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

11.35-12.20

4

Pod.pr.cyw  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-30

JP  IZ  A1-29

M  Zy  EK

12.25-13.10

5

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-29

H  Br  A1-30

13.15-14.00

6

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-29

H  Br  A1-30

14.05-14.50

7

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-29

H  Br  A1-30

14.55-15.40

8

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-29

H  Br  A1-30

15.45-16.30

9

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

---

---

JN  Ka  A1-29

H  Br  EK

16.35-17.20

10

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

---

---

JN  Ka  A1-29

---

27 kwiecień 2019

9.00-9.45

1

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

9.50-10.35

2

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

10.40-11.25

3

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

11.35-12.20

4

Post.adm.  Sz  B

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  EK

12.25-13.10

5

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

H  Br  A1-30

---

13.15-14.00

6

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

H  Br  A1-30

---

14.05-14.50

7

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

H  Br  A1-30

---

14.55-15.40

8

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

H  Br  A1-30

---

15.45-16.30

9

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

---

---

---

---

16.35-17.20

10

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

---

---

---

---

28 kwiecień 2019

9.00-9.45

1

Pod.pr.cyw  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  A1-1

CH  Si  A1-30

JP  IZ  A1-30

---

9.50-10.35

2

Pod.pr.cyw  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  A1-1

CH  Si  A1-30

JP  IZ  A1-29

---

10.40-11.25

3

Pod.pr.cyw  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  A1-1

CH  Si  A1-30

JP  IZ  A1-29

---

11.35-12.20

4

Pod.pr.cyw  Sz  B

Pod.pr.pr  Au  A1-1

CH  Si  A1-30

JP  IZ  A1-29

---

12.25-13.10

5

Post.adm.  Sz  B

JA  KM  A1-29

B  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

13.15-14.00

6

Post.adm.  Sz  B

JA  KM  A1-29

B  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

14.05-14.50

7

Post.adm.  Sz  B

JA  KM  A1-29

B  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

14.55-15.40

8

Post.adm.  Sz  B

JA  KM  A1-29

B  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

15.45-16.30

9

Post.adm.  Sz  B

---

---

---

---

16.35-17.20

10

Post.adm.  Sz  B

---

---

---

---