Plan zajęć

Plan do pobrania

Plan zajęć dla uczestników szkoły policealnej

 

Data

Godz.

Nr
 
zaj.

I sem. Administrac. Sz

III sem. Administrac. Ko

I LO sem. I RK

II LO sem. III IZ

III LO sem. V BR

22 wrzesień  2018

9.00-9.45

1

Dz.gosp.  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.prze.  Au  A1-29

u_P  VS  A1-31

M  Zy  A1-1

9.50-10.35

2

Dz.gosp.  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.prze.  Au  A1-29

u_P  VS  A1-31

M  Zy  A1-1

10.40-11.25

3

Dz.gosp.  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.prze.  Au  A1-29

u_P  VS  A1-31

M  Zy  A1-1

11.35-12.20

4

Dz.gosp.  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.prze.  Au  A1-29

u_P  VS  A1-31

M  Zy  A1-1

12.25-13.10

5

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-29

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-31

13.15-14.00

6

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-29

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-31

14.05-14.50

7

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-29

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-31

14.55-15.40

8

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-29

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-31

15.45-16.30

9

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-29

-

-

-

16.35-17.20

10

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-29

-

-

-

23 wrzesień  2018

9.00-9.45

1

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-29

9.50-10.35

2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-29

10.40-11.25

3

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-29

11.35-12.20

4

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

M  Zy  A1-1

M  Zy  A1-1

u_P  VS  A1-29

12.25-13.10

5

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

13.15-14.00

6

Pod.pr.adm  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

14.05-14.50

7

Fin. pub.  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

14.55-15.40

8

Fin. pub.  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

15.45-16.30

9

Fin. pub.  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-30

-

-

-

16.35-17.20

10

Fin. pub.  Gi  A1-2

Pod.pr.pr  Au  A1-30

-

-

-

07 pażdziernik  2018

9.00-9.45

1

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

9.50-10.35

2

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

10.40-11.25

3

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

11.35-12.20

4

Pod.pr.cyw  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

12.25-13.10

5

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

13.15-14.00

6

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

14.05-14.50

7

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

14.55-15.40

8

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

JN  Ka  A1-30

H  Br  A1-1

15.45-16.30

9

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

-

-

-

16.35-17.20

10

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

-

-

-

08 pażdziernik  2018

9.00-9.45

1

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

9.50-10.35

2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

10.40-11.25

3

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

11.35-12.20

4

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

Post.adm.  Sz  A1-2

JP  RK  A1-29

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

12.25-13.10

5

Post.adm.  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

13.15-14.00

6

Post.adm.  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

14.05-14.50

7

Post.adm.  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

14.55-15.40

8

Post.adm.  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

H  Br  A1-30

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

15.45-16.30

9

Post.adm.  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

-

-

-

16.35-17.20

10

Post.adm.  Sz  A1-2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

-

-

-