Plan zajęć

Plan do pobrania

Plan zajęć dla uczestników szkoły policealnej

 

Data

Godz.

Nr
zaj.

II sem. Administrac. Ko

I LO sem. II IZ

II LO sem. IV Br

III LO sem. VI RK

12 maj 2018

9.00-9.45

1

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

---

9.50-10.35

2

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

---

10.40-11.25

3

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

---

11.35-12.20

4

Post.adm.  Sz  B

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

---

12.25-13.10

5

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

---

13.15-14.00

6

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

M  Zy  A1-1

JN  Ka  A1-30

---

14.05-14.50

7

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

M  Zy  A1-1

---

14.55-15.40

8

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

M  Zy  A1-1

---

15.45-16.30

9

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

M  Zy  A1-1

---

16.35-17.20

10

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

JN  Ka  A1-30

M  Zy  A1-1

---

13 maj 2018

9.00-9.45

1

Fin. pub.  Gi  B

CH  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

9.50-10.35

2

Fin. pub.  Gi  B

CH  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

10.40-11.25

3

Fin. pub.  Gi  B

CH  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

11.35-12.20

4

Fin. pub.  Gi  B

CH  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

12.25-13.10

5

Fin. pub.  Gi  B

CH  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

13.15-14.00

6

Fin. pub.  Gi  B

B  Si  A1-30

M  Zy  A1-1

---

14.05-14.50

7

Dz.gosp.  Gi  B

B  Si  A1-30

u_P  VS  A1-1

---

14.55-15.40

8

Dz.gosp.  Gi  B

B  Si  A1-30

u_P  VS  A1-1

---

15.45-16.30

9

Dz.gosp.  Gi  B

B  Si  A1-30

u_P  VS  A1-1

---

16.35-17.20

10

Dz.gosp.  Gi  B

B  Si  A1-30

u_P  VS  A1-1

---

26 maj 2018

9.00-9.45

1

Dz.gosp.  Gi  B

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

---

9.50-10.35

2

Dz.gosp.  Gi  B

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

---

10.40-11.25

3

Dz.gosp.  Gi  B

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

---

11.35-12.20

4

Dz.gosp.  Gi  EK

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

---

12.25-13.10

5

Pod.pr.adm  Gi  B

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

---

13.15-14.00

6

Pod.pr.adm  Gi  B

JP  IZ  A1-29

M  Zy  A1-1

---

14.05-14.50

7

Pod.pr.adm  Gi  B

M  Zy  A1-1

JP  RK  A1-29

---

14.55-15.40

8

Pod.pr.adm  Gi  B

M  Zy  E

JP  RK  A1-29

---

15.45-16.30

9

Pod.pr.adm  Gi  B

---

JP  RK  A1-29

---

16.35-17.20

10

Pod.pr.adm  Gi  B

---

JP  RK  A1-29

---

27 maj 2018

9.00-9.45

1

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-29

M  Zy  A1-1

---

9.50-10.35

2

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-29

M  Zy  A1-1

---

10.40-11.25

3

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-29

M  Zy  A1-1

---

11.35-12.20

4

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-29

M  Zy  E

---

12.25-13.10

5

Post.adm.  Sz  B

WOS  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

---

13.15-14.00

6

Post.adm.  Sz  B

H  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

---

14.05-14.50

7

Post.adm.  Sz  B

H  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

---

14.55-15.40

8

Post.adm.  Sz  B

H  Br  A1-1

JP  RK  A1-29

---

15.45-16.30

9

Post.adm.  Sz  B

H  Br  A1-1

---

---

16.35-17.20

10

Post.adm.  Sz  B

H  Br  A1-1

---

---