Plan zajęć

Plan do pobrania

Plan zajęć dla uczestników szkoły policealnej

 

Data

Godz.

Nr
zaj.

II sem. Administrac. Ko

I LO sem. II IZ

II LO sem. IV Br

III LO sem. VI RK

09 czerwiec 2018

9.00-9.45

1

Pod.pr.cyw  Sz  B

JP   IZ  A1-29

JN   Ka  A1-30

-

9.50-10.35

2

Pod.pr.cyw  Sz  B

JP   IZ  A1-29

JN   Ka  A1-30

-

10.40-11.25

3

Pod.pr.cyw  Sz  B

JP   IZ  A1-29

JN   Ka  A1-30

-

11.35-12.20

4

Pod.pr.cyw  Sz  B

JP   IZ   E

JN   Ka   E

-

12.25-13.10

5

Pod.pr.cyw  Sz  B

G   BM  A1-30

H   Br  A1-29

-

13.15-14.00

6

Pod.pr.cyw  Sz  EK

G   BM  A1-30

H   Br  A1-29

-

14.05-14.50

7

Post.adm.  Sz  B

G   BM  A1-30

H   Br  A1-29

-

14.55-15.40

8

Post.adm.  Sz  E

G   BM   E

H   Br  A1-29

-

15.45-16.30

9

-

JN   Ka  A1-30

H   Br  A1-29

-

16.35-17.20

10

-

JN   Ka   E

H   Br   E

-

10 czerwiec 2018

9.00-9.45

1

Wyk.pr.biu.  Ko  A8-12

WOS  Br  A1-29

u_P  VS  A1-30

-

9.50-10.35

2

Wyk.pr.biu.  Ko  E

WOS  Br   EK

u_P  VS  A1-30

-

10.40-11.25

3

Fin. pub.  Gi  B

H   Br  A1-29

u_P  VS  A1-30

-

11.35-12.20

4

Fin. pub.  Gi  EK

H   Br   E

u_P  VS   E

-

12.25-13.10

5

Pod.pr.adm  Gi  B

CH  Si  A1-30

JP   RK  A1-29

-

13.15-14.00

6

Pod.pr.adm  Gi  B

CH  Si   EK

JP   RK  A1-29

-

14.05-14.50

7

Pod.pr.adm  Gi  E

B   Si  A1-30

JP   RK  A1-29

-

14.55-15.40

8

-

B   Si   EK

JP   RK   E

-

15.45-16.30

9

-

-

-

-

16.35-17.20

10

-

-

-

-

16 czerwiec 2018

9.00-9.45

1

-

-

-

-

9.50-10.35

2

-

-

-

-

10.40-11.25

3

-

-

-

-

11.35-12.20

4

-

-

-

-

12.25-13.10

5

-

-

-

-

13.15-14.00

6

-

-

-

-

14.05-14.50

7

-

-

-

-

14.55-15.40

8

-

-

-

-

15.45-16.30

9

-

-

-

-

16.35-17.20

10

-

-

-

-

17 czerwiec 2018

9.00-9.45

1

-

-

-

-

9.50-10.35

2

-

-

-

-

10.40-11.25

3

-

-

-

-

11.35-12.20

4

-

-

-

-

12.25-13.10

5

-

-

-

-

13.15-14.00

6

-

-

-

-

14.05-14.50

7

-

-

-

-

14.55-15.40

8

-

-

-

-

15.45-16.30

9

-

-

-

-

16.35-17.20

10

-

-

-

-