Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Charakterystyka: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Do szkoły tej mogą być też przyjęci absolwenci branżowej szkoły 1 stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej), którzy rozpoczynają naukę od 2 klasy LO.

Okres nauki: 4 lata

Perspektywy kształcenia: Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Lista przedmiotów

 • Język polski
 • Język obcy – niemiecki
 • Historia
 • Historia i teraźniejszość
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka